Wednesday, 27 July 2022

स्मशान


जीवनाच्या प्रवासातील शेवटच ठिकाण.... स्मशान !.. ईथं आल की माणसाचा सारा अहंकार,घमंड मी पणा जळुन खाक होतो आणि उरते ती फक्त राख...इथे सगळ्यासाठी एकच नियम असतो..एक मात्र आहे जाणारा माणूस भले त्याचे आयुष्य कसेही जगला असेल शेवटी मात्र राजेशाही थाटात जातो ..चार खाद्यावर दिमाखात आड़वा झालेला असतो ..तो पुढे पुढे जात असतो आणि प्रजा मागे मागे जात असते...मरण एक भयानक सत्य... एक विदारक वास्तव..प्रत्येकाला एक ना एक दिवस याला सामोरे जायचे आहे ..हा जायची तारीख मात्र विधात्याने गुपित ठेवली आहे..अपल्या सर्वाना आपली डेट ऑफ बर्थ माहित असते पण डेट ऑफ डेथ .....???....माहित नसते..म्हणून येणाऱ्या प्रयेक दिवस भरभरून जगावा ..मानस जापावीत ..कारण शरीर क्षणभंगूर आहे ते आज ना उद्या नष्ट होणार ..मागे राहणार ते तुमचे गुण.. तुमचा व्यवहार....✍️

अबोल

तु नाही बोललंस तरी
तुझे डोळे बोलतात
ओठही न हलताच
सार्या भावना कळतात

Sunday, 7 August 2016

पुल-भुल

पुल तुटला, तोल सुटला
पुरात सारे वाहुन गेले
खुप जगायचे होते राव!
पण! जगायचेच राहुन गेले

कस घडल सार ! काय कळलच नाही
चुकला काळजाचा ठोका
दिला काळांन धोखा
सारं आक्रित घडल
थोड विपरीत घडल
ऊरलेले आयुष्य सावित्रीमाईत बुडंल

प्राण कधी गेला कळालच नाही
देह मात्र मुक्तीसाठी तडफडतोय
त्याभोवती मगर,मासे आणि
किडे वळवळतायत

इंग्रजांनी दिलेली धोक्याची घंटा
आमचा मिटेना आपसातील तंटा
जो तो म्हणतोय मीच बडा अन्
चुकाचे खापर दुसर्यावर फोडा

दोष कुणाचा,  चुक कुणाची
यातच भांबावलेत सारे....
अरे! सोडा ती भांडणे
आधी शोधा आम्हाला
आणि सरणावर न्या रे!

शेवटचा पाहु द्या......
या मिटलेल्या डोळ्यांनी
अर्ध्यावर सुटलेला संसार अन्
फुटू द्या श्वासात अडकलेला फुंत्कार

मग बांधा कधीही
तो तुटलेला पुल
पण पुन्हा करू नका
अशी कधीही भुल

तुमच काय? तुमच्या तिजोर्या
भरल्यात राव..अन् जनतेच्या
चुली विझल्यात राव!

          @ अशोक शंकर मटकर

Sunday, 26 June 2016

भेटणारी माणसं

भेटणार्या माणसांना 'मोत्या' सारख जपाव
म्हणजे ती 'नात्या' मध्ये बदलतात . मग ते
नात कोणतही असो दिर्घकाळ टिकत.
  
                       @ अशोक शंकर मटकर

इंसांन और जानवर

इन्सांनो की भिड मे जानवरो की कोई कमी नही है
शक्ल सुरत से तो हम इन्सांन नजर आते है ..लेकीन
कभी कभी हमारी करतुतो से हमे ये महसुस होता है
की, इन्सांन और जानवरो में फरक ही कितना बचा है.

                      @अशोक शंकर मटकर

शब्द

मला शब्दांची 'शस्ञे' करायला कधीही जमणार नाही
मी शब्दांची 'फुले' करेन कारण,  'जखम' देण्यापेक्षा सुगंध देणे कधीही चांगले.

                             @ अशोक शंकर मटकर

Saturday, 21 May 2016

जुगलबंदी

एक दिवस खेळू
शब्दांची जुगलबंदी

असशील तू
शब्दांची 'खाण '

मला पण आहे
शब्दांच 'वाण'

कदाचित हरेन
मी या खेळात

पण , या हरण्यात ही
असेल जिंकण्याची शान

               @ अशोक शंकर मटकर